Kaartje 82 Januari 2020 is verschenen


Het "Kaartje van Franciscus" verschijnt vier keer per jaar.

Redactie en kopij sturen aan:  Dia Bijl, [email protected]


Aan deze uitgave ( januari 2020  ) werkten mee


Dia Bijl - Jan Louter - Jan Verbruggen -Ineke de Nobel- Jacqueline van Willegen


Abonnementsprijs € 7,50 per jaar. Abonnement aan te vragen via onderstaand bericht of                                                                                  telefonisch 0229-211196.