Guy Dilweg ofm. 20 oktober 2019 in Het Foreestenhuis te Hoorn.

‘Om de aarde en de arme’

Presentatie rond de Groene Encycliek van paus Franciscus.


Klimaat. We hebben of krijgen er allemaal mee te maken. In Nederland moeten we ‘van het gas af’. Een ingrijpende maatregel, maar lossen we daar onze problemen met de aarde op? Wie biedt er een raamwerk om de ontwikkelingen in deze wereld te plaatsen. Wie schetst er een levenshouding waarmee wij en onze kinderen de toekomst in kunnen?

Volgens Guy Dilweg vinden we die in de Groene Encycliek van paus Franciscus en in de levensvorm en spiritualiteit van de ‘Poverello’, de heilige Franciscus van Assisi. Paus en Poverello hebben alles met elkaar te maken. Bij beide mensen draait het om de eerbied voor de aarde en de arme, allebei lievelingen van de Schepper.

Op zondagmiddag 20 oktober zal Guy Dilweg een presentatie geven met volop gelegenheid tot uitwisseling en bezinning. Guy (1944) is franciscaan en stichter van het Franciscaans Milieuproject in Stoutenburg. Van 1991 tot 2017 leefde daar een gemeenschap in verbondenheid met de natuur. Hij is in Nederland één van de promotoren van Laudato si', de encycliek van paus Franciscus over de arme en de aarde.


*****************************************************************************************Studiemiddag in de kapel van Dijk& Duin Wilhelminalaan 2, 1623 MA Hoorn. op 


zaterdag 23 november 2019


FRANCISCUS EN CLARA VAN ASISSI

GIDSEN VOOR ONZE TIJD 


 

De franciscaanse spiritualiteit vindt haar oorsprong in de levenswijzen van Franciscus en Clara. Zij leefden acht eeuwen geleden in het Umbrië van Italië, in het stadje Assisi. Hun jeugd werd getekend door de strijd tussen de adel en de opkomende burgerij, een woelige periode waarin her en der religieuze bewegingen in verzet kwamen tegen de overheersende aandacht voor geld en macht.

Franciscus leefde zo boeiend en aanstekelijk dat we het nu nog over hem hebben. Hij is ons doorverteld als een dierenvriend en vredestichter. Hij inspireerde mannen en vrouwen over heel de wereld. Hij deelde en leefde het evangelie, legde contact met de Islam, ging melaatsen niet uit de weg, maar zocht hen op. Hij schreef brieven, vertelde verhalen en zong.

Een van zijn volgelingen was Clara, een vrouw die zich bewust was van haar eigen kracht en zich niet liet misleiden door wat kerk en staat van haar verwachtten. Zij beleefde in de beslotenheid van haar klooster de mystiek van het alledaagse.

Op allerlei manieren raakt hun boodschap aan ons leven en onze tijd. Hoe Franciscus en Clara reageerden op de ontwikkelingen in hun tijd heeft ons veel te zeggen.

 

Enkele thema’s worden nader belicht en in workshops verder uitgewerkt

 

Evangelische spiritualiteit voor alleman en alledag. Wat is de actualiteit van Franciscus en zijn evangelische boodschap? Mystiek van de navolging van Christus. Inleiding en workshop, Hubert Bisschop ofs.

 

Het leven van Clara naar onze tijd vertaald. Waartoe roept Clara ons op? Wat kan zij in ons wakker maken? Inleiding en workshop, zr. Marianne Haastrecht osc

 

In de poëzie troost de maan workshop Peter Vermaat, dichter-verteller.

 

 

Datum: zaterdag 23 november 2019. Aanvang 12:30 uur, afsluiting 16:30 uur. Locatie: kapel van Dijk & Duin, Wilhelminalaan 2, 1623 MA Hoorn.

Aanmelding bij De Franciscaanse Beweging tel. 073-6131340 of [email protected]

Kosten € 15,- (€ 10,-voor leden van de FB) ter plekke te voldoen.

 

************************************************************************************************************

 

Viering van het feest van Sint Frans op vrijdag 4 oktober 2019

 

In deze viering maakten we gebruik van een Franciscus-tekst van Herman Verbeek (1936-2013) priester en politicus in het Europees Parlement. Hij heeft gepleit voor verantwoorde landbouw en wereldvoedselpolitiek. Hij koos partij voor de bedreigde boeren en boerinnen. De strijd om de macht in de voedselketen wist hij als geen ander te verwoorden.

Hij schreef ‘De Zanger op de heuvel’, zeven poëtische benaderingen van  het leven van Franciscus aan de hand van het Zonnelied. Het is een commentaar op het Zonnelied met een duidelijke boodschap over het behoud van de aarde en het natuurlijk leefmilieu. De tekst werd geschreven in opdracht van de Broeders Penitenten, een tak van de Franciscaanse familie en opgedragen aan de Franciscaanse Beweging.

 

Hoe zijn we er toe gekomen om teksten uit dit boekje te kiezen voor deze Franciscusviering?

Dat was de actuele situatie, waarin we nu leven. In de kranten lazen we

·       over verkwisting van het regenwater dat onterecht de riolen instroomt in plaats van dat we het opvangen om uitdroging en bodemdaling te voorkomen, om te zorgen dat er drinkwater beschikbaar blijft,

·       de ontbossing, bosbranden en het kappen van bomen. Paus Franciscus waarschuwde ervoor bij zijn bezoek aan Madagaskar,

·       over de boeren die klem zitten tussen de grootschaligheid van de markt en de grenzen die de natuur daaraan stelt,

·       over de duurzame wensen van de politiek en het onuitroeibaar verlangen van de consument naar lagere prijzen.

Dat alles stemde tot nadenken.

Het was een meditatieve viering,waarin we luisterden naar enkele teksten van Herman Verbeek, waarin hij op mystieke wijze uitdrukking geeft aan een veilige en duurzame omgang met het milieu. We schonken vooral aandacht aan broeder wind en zuster water.

Kiezen voor een schonere wereld,

er was ruimte om in stilte tot bezinning te komen.

Het uitblijven van politieke oplossingen

mag geen rechtvaardiging zijn om niet zelf te handelen.

In plaats van anderen als zondebok te gebruiken,

kun je beter in de spiegel kijken en jezelf confronteren met je eigen gedrag.

Er is wijsheid bewaard in Europa. Franciscus staat in het midden van haar historie.

Hij komt opdagen.

************************************************************************************************************


Vredelievend - Franciscaanse spiritualiteit treedt aan het licht

 

Hans Sevenhoven schreef een boek over ieder van de vier kernwaarden van de Franciscaanse Beweging. Een over Eenvoud, een over Betrokken, vorig jaar over Kwetsbaar en nu over Vredelievend. Het boek Vredelievend zet aan tot denken over vrede en doet dat vanuit de franciscaanse traditie. Aan de hand van een biografische schets van het leven van Franciscus laat Sevenhoven zien in welk een roerige tijd Franciscus leefde. Tijden van strijd binnen en buiten de landsgrenzen. Tussen adel en armen en tussen geestelijk en wereldlijke machthebbers. Die conflicten vinden hun weerslag in de geschriften van en over Franciscus. Ook daar staat de auteur uitvoerig bij stil.

De spirituele lezer kan die teksten van Franciscus over de vrede op hem in laten werken. Het boek kan dan gelezen worden als gids tijdens meditatie of gesprek. De lezer wordt aan de hand van de teksten impliciet uitgedaagd te reflecteren op wat vrede voor hem of haar betekent. Voor de historisch geïnteresseerde lezer kan het boek dienen als een bloemlezing uit de rijke franciscaanse traditie. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een gedicht. Die kunnen gebruikt worden om verdere associaties met het besproken onderwerp op gang te brengen. Zo biedt het boek voor ieder wat wils.

************************************************************************************************************

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Heeft u suggesties of opmerkingen, bericht het ons via onderstaand bericht.

Wie was Franciscus?
Franciscus was de zoon van een koopman. Na een jeugd in rijkdom kiest hij voor eenvoud en bezieling. Hij erkent een verlangend, kwetsbaar en sterfelijk mens te zijn. En hij ervaart dat die houding hem levensvreugde en verbinding met andere mensen en de natuur brengt.

Wie was Clara?
Clara, dochter van een adellijke familie uit Assisi, was de eerste vrouw die zich bij Franciscus aansloot. Haar krachtige, verstilde leven is van een grote helderheid. Ook zij inspireert de Franciscaanse Beweging.

****************************************

Herfstwandeling 


Zaterdag 9 november 2019.


Deze wandeling gaat door de Schoorlse duinen. De duinen van Schoorl zijn een paradijs voor de natuurliefhebber. De prachtige natuur brengt ons vanzelf bij de franciscaanse spiritualiteit. Open duinen worden afgewisseld met dichte bossen en heidevelden. Deze laatste vind je bijna nergens in de duinen. Op sommige plekken mag het zand weer stuiven. Er ontstaan spontaan nieuwe duintjes en kuilen. De Schoorlse Duinen zijn in alle seizoenen prachtig. In de herfst groeien er ruim 800 soorten paddenstoelen. De wandeling is ongeveer 10 km en we vermijden zware klimmen.

Na koffie uit de kofferbak is het vertrek om 10.00 uur vanaf de kerk Johannes de Doper ofwel het gezondheidscentrum De Vier Trappen, Heereweg 171-173, 1871 EE Schoorl. Bussen vanaf stationsplein Alkmaar naar Petten (lijn 151) 8:54 uur of 9:24 uur, halte De Blinkert Schoorl 9:11 uur of 9:41 uur.

Kosten €5,- p.p., lunchpakket zelf meebrengen.

Opgave : [email protected] (0226-351951). Telefoon tijdens de wandeling:06-30035412.


*****************************************


  Franciscus verzorgt een melaatse.

Wie zijn wij.

De franciscaanse Beweging (FB) bestaat uit mensen die bij elkaar inspiratie opdoen en samen oplopen op hun ontdekkingsreis door het leven. Zij staat voor ontmoeting en verbondenheid tussen haar leden en voor allerlei vormen van verdieping en bezinning. De leden vormen een veelkleurig gezelschap dat zich laat inspireren door Franciscus en Clara van Assisi. Zij streven een eenvoudige levenswijze na, dicht bij de andere mensen en andere schepselen, Zij doen dat vol vreugde, gaan niet mee met de waan van de dag en ontlenen hun zelfwaarde niet aan gezag, bezit of status. Vanuit de aanvaarding van de eigen kwetsbaarheid voelen zij zich verbonden met en betrokken bij elkaar en iedereen in de samenleving die misdeeld en miskend is. Waar ze geweld tegenkomen, proberen ze het 'goede' te doen en de vrede te herstellen of te brengen. De leden van de FB zijn geraakt door de idealen en de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi. Hun levenswijze inspireert om eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend door het leven te gaan. In de voetsporen van Franciscus en Clara wijst de Franciscaanse Beweging een inspirerende weg om te gaan.

*****************************

 Filmpje over geraakt zijn door Franciscus. Interview met Fer van der Reijken ofm.