Wie was Franciscus?
Franciscus was de zoon van een koopman. Na een jeugd in rijkdom kiest hij voor eenvoud en bezieling. Hij erkent een verlangend, kwetsbaar en sterfelijk mens te zijn. En hij ervaart dat die houding hem levensvreugde en verbinding met andere mensen en de natuur brengt.

Wie was Clara?
Clara, dochter van een adellijke familie uit Assisi, was de eerste vrouw die zich bij Franciscus aansloot. Haar krachtige, verstilde leven is van een grote helderheid. Ook zij inspireert de Franciscaanse Beweging.

  • Wandelen met de seizoenen - Zomerwandeling 17 augustus 

                               Franciscaanse Beweging  


Op 17 augustus is het de beurt aan de zomerwandeling van de FB Noord Holland Noord. Het wordt een wandeling in de mooie Zaanstreek met een typisch eigen karakter. We komen in de fraaie en historische dorpen Wormer, Westknollendam, Oostknollendam, Jisperveld en maken een rondje door de polder Schaalsmeer, een kleine droogmakerij uit 1631. Bij het bezoekerscentrum De Poelboerderij drinken we koffie en kunnen ons meegebrachte broodje eten.

De wandeling is ongeveer 12 kilometer.

datum: zaterdag 17 augustus 2019

tijd: Welkom vanaf 9.30 u en vertrek om tien uur vanaf de parkeerplaats bij de Poelboerderij aan de Veerdijk 106 1531 MB te Wormer (eerste afslag links na de Clausbrug in Wormer, 100 meter van de brug).

Met de trein:

Amsterdam 9.13 u – Wormerveer 9.10 u,

Alkmaar 8.49 u - Wormerveer 9.26 u en

Hoorn 8.21 u – Wormerveer 9.26 u,

Vanuit Alkmaar en Hoorn moet men in Uitgeest overstappen. Vanaf het station Wormerveer loopt men in 20 minuten via De Zaan of Clausbrug naar Wormer en dan naar de Poelboerderij.

kosten: €5,00 telefoon voor onderweg: 06-30035412

opgave: Jan Verbruggen [email protected] (0226-351951).


Kerken-kijk-dag op vrijdag 23 augustus 2019. Utrecht. 
Op initiatief van de Oecumenische Werkgroep Midden Westfriesland organiseert Jan Verbruggen in samenwerking met de Franciscaanse Beweging Noord Holland Noord  een kerken-kijk-dag. We vertrekken om 9.02 u uit Obdam.

De bijzonder rijke geschiedenis van Utrecht weerspiegelt zich in de vele historische kerken in de binnenstad.

Centraal in de oude binnenstad staat de Domkerk, de oude bisschopskerk met de hoogste kerktoren van Nederland. Binnen een Romeins fort, een castellum, stichtte Willibrord in 695  twee kerken, de St. Maarten en de St. Salvator. In de elfde eeuw ontstond een kruis van kerken rondom de Romaanse St. Maarten. Van deze kapittelkerken zijn alleen de Janskerk en Pieterskerk over; de Paulus-abdij en de Mariakerk zijn bijna geheel verdwenen. Voor het gewone volk waren er parochiekerken. In Utrecht zijn alle in hun middeleeuwse vorm bewaard gebleven: De Buur-, Nicolaï- , Jacobi- en Geertekerk. Van de grote kloosterkerken is alleen de St. Catharina nog over. De kapellen van het Agnietenklooster en de St. Urselaklooster hebben de tand des tijds ook doorstaan.

Op vrijdag is er in één van de kerken een gratis lunchconcert.

 Tijdens de wandeling wordt er een lunch aangeboden. De kosten van de reis, lunch, rondleiding zijn €30,- p.p. Vanwege de Groepsticket Daluren reizen we ook weer gezamenlijk terug.

opgave;

JanVerbruggen [email protected]      

(0226-351951). 


Guy Dilweg ofm. 20 oktober 2019 in Het Foreestenhuis te Hoorn.

‘Om de aarde en de arme’

Presentatie rond de Groene Encycliek van paus Franciscus.


Klimaat. We hebben of krijgen er allemaal mee te maken. In Nederland moeten we ‘van het gas af’. Een ingrijpende maatregel, maar lossen we daar onze problemen met de aarde op? Wie biedt er een raamwerk om de ontwikkelingen in deze wereld te plaatsen. Wie schetst er een levenshouding waarmee wij en onze kinderen de toekomst in kunnen?

Volgens Guy Dilweg vinden we die in de Groene Encycliek van paus Franciscus en in de levensvorm en spiritualiteit van de ‘Poverello’, de heilige Franciscus van Assisi. Paus en Poverello hebben alles met elkaar te maken. Bij beide mensen draait het om de eerbied voor de aarde en de arme, allebei lievelingen van de Schepper.

Op zondagmiddag 20 oktober zal Guy Dilweg een presentatie geven met volop gelegenheid tot uitwisseling en bezinning. Guy (1944) is franciscaan en stichter van het Franciscaans Milieuproject in Stoutenburg. Van 1991 tot 2017 leefde daar een gemeenschap in verbondenheid met de natuur. Hij is in Nederland één van de promotoren van Laudato si', de encycliek van paus Franciscus over de arme en de aarde.


Vredelievend - Franciscaanse spiritualiteit treedt aan het licht

 

Hans Sevenhoven schreef een boek over ieder van de vier kernwaarden van de Franciscaanse Beweging. Een over Eenvoud, een over Betrokken, vorig jaar over Kwetsbaar en nu over Vredelievend. Het boek Vredelievend zet aan tot denken over vrede en doet dat vanuit de franciscaanse traditie. Aan de hand van een biografische schets van het leven van Franciscus laat Sevenhoven zien in welk een roerige tijd Franciscus leefde. Tijden van strijd binnen en buiten de landsgrenzen. Tussen adel en armen en tussen geestelijk en wereldlijke machthebbers. Die conflicten vinden hun weerslag in de geschriften van en over Franciscus. Ook daar staat de auteur uitvoerig bij stil.

De spirituele lezer kan die teksten van Franciscus over de vrede op hem in laten werken. Het boek kan dan gelezen worden als gids tijdens meditatie of gesprek. De lezer wordt aan de hand van de teksten impliciet uitgedaagd te reflecteren op wat vrede voor hem of haar betekent. Voor de historisch geïnteresseerde lezer kan het boek dienen als een bloemlezing uit de rijke franciscaanse traditie. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een gedicht. Die kunnen gebruikt worden om verdere associaties met het besproken onderwerp op gang te brengen. Zo biedt het boek voor ieder wat wils.

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Heeft u suggesties of opmerkingen, bericht het ons via onderstaand bericht.

Tau-viering Franciscaanse Beweging

op vrijdag 28 juni 2019, 19:30 uur in de kapel van Dijk & Duin, Wilhelminalaan 2 Hoorn.

U bent van harte welkom dit met ons mee te vieren.


Doe wat je ogen en handen je ingeven


een franciscaanse praktijkgerichte manier van leven die je open houdt naar het nieuwe en het onverwachte.

Franciscus was zoekende. Hij wist het niet meer. Hij ging het kerkje van San Damiano binnen en bad: Heer, wat wilt Gij dat ik doe? Hij hoorde: Zie je niet hoe mijn huis in verval raakt? Ga het voor mij herstellen’. Hij begon met wat voor de hand lag: metselen, restaureren. Gaandeweg ging hij zien dat er meer te doen en te herstellen was. Hij ging melaatsen verzorgen. Dat werd een keerpunt in zijn leven. Uiteindelijk kiest hij voor een leven, in het voetspoor van Jezus en de apostelen. Kan God zijn huis zelf niet herstellen? Heeft hij daarvoor mensen nodig? Ieder van ons heeft het vermogen ontvangen te zien wat er te doen is. Vertrouw op dat vermogen. Doe wat je ogen en handen je ingeven.

  Franciscus verzorgt een melaatse.

Wie zijn wij.

De franciscaanse Beweging (FB) bestaat uit mensen die bij elkaar inspiratie opdoen en samen oplopen op hun ontdekkingsreis door het leven. Zij staat voor ontmoeting en verbondenheid tussen haar leden en voor allerlei vormen van verdieping en bezinning. De leden vormen een veelkleurig gezelschap dat zich laat inspireren door Franciscus en Clara van Assisi. Zij streven een eenvoudige levenswijze na, dicht bij de andere mensen en andere schepselen, Zij doen dat vol vreugde, gaan niet mee met de waan van de dag en ontlenen hun zelfwaarde niet aan gezag, bezit of status. Vanuit de aanvaarding van de eigen kwetsbaarheid voelen zij zich verbonden met en betrokken bij elkaar en iedereen in de samenleving die misdeeld en miskend is. Waar ze geweld tegenkomen, proberen ze het 'goede' te doen en de vrede te herstellen of te brengen. De leden van de FB zijn geraakt door de idealen en de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi. Hun levenswijze inspireert om eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend door het leven te gaan. In de voetsporen van Franciscus en Clara wijst de Franciscaanse Beweging een inspirerende weg om te gaan.

==========================

 Filmpje over geraakt zijn door Franciscus. Interview met Fer van der Reijken ofm.