Wie was Franciscus?
Franciscus was de zoon van een koopman. Na een jeugd in rijkdom kiest hij voor eenvoud en bezieling. Hij erkent een verlangend, kwetsbaar en sterfelijk mens te zijn. En hij ervaart dat die houding hem levensvreugde en verbinding met andere mensen en de natuur brengt.

Wie was Clara?
Clara, dochter van een adellijke familie uit Assisi, was de eerste vrouw die zich bij Franciscus aansloot. Haar krachtige, verstilde leven is van een grote helderheid. Ook zij inspireert de Franciscaanse Beweging.

       Bericht van 25 november 2018

Dirk Bakker


een gedreven minderbroeder-franciscaan,

een doorzetter, eenvoudig, kritisch en betrokken,

is van ons heengegaan..


Vrede en alle goeds


Franciscaanse Beweging

Noord-Holland Noord


=================================

FOREESTENHUIS AVOND
27 februari 2019   20:00 uur

Thema:
De Franciscaanse Beweging   

Een ontmoeting met Peter de Wilde.

 

Inloop: 19.30 uur Koffie en thee

Locatie: Foreestenhuis - Grote Oost 43 - Hoorn


Vrijwillige bijdrage van € 5,00  Meer mag, minder liever niet.

Met uw bijdrage steunt u het behoud van het Foreestenhuis.

     
Filmpje over geraakt zijn door Franciscus.
Interview met Fer van der Reijken ofm.
===========================               

HERFSTWANDELING 24 NOVEMBER

Het is al enige tijd geleden dat wij op het voormalige eiland Wieringen wandelden. Bij de vorige wandelingen bezochten wij de oudste, tufstenen Michaëlkerk van Wieringen in Oosterland. Kees Klein zette zich niet alleen in voor de restauratie van deze kerk, hij maakte er ook een levendig oecumenisch centrum van.

Dit jaar werd het 150 jarig jubileum van de katholieke H. Hippolytuskerk in Hypolytushoef gevierd. Nog geen 200 parochianen slaagden er in de 19e eeuw in om een knus kerkgebouw te realiseren. Gerard Numeijer en Cornelis van Leeuwen schreven bij deze gelegenheid een boekje over de geschiedenis van het christendom op het eiland, waarvan de huidige parochie deel uitmaakt. Met Cornelis van Leeuwen als gids maken we een wandeling van ongeveer 12 km langs een aantal markante punten (o.a. het nieuwe kapelletje in Stroe) uit de geschiedenis van het christendom op Wieringen.

Vanaf 9.30 u bent u welkom in de pastorie naast de kerk Hoofdstraat 12, 1777CB Hippolytushoef voor de koffie. Om 10.00 u gaan we wandelen. 


Telefoon tijdens de wandeling:                 06-30035412. 


U kunt zich opgeven bij: Jan Verbruggen [email protected] (0226-351951).


 

                                         Vredelievend - Franciscaanse spiritualiteit treedt aan het licht

 

Hans Sevenhoven schreef een boek over ieder van de vier kernwaarden van de Franciscaanse Beweging. Een over Eenvoud, een over Betrokken, vorig jaar over Kwetsbaar en nu over Vredelievend. Het boek Vredelievend zet aan tot denken over vrede en doet dat vanuit de franciscaanse traditie. Aan de hand van een biografische schets van het leven van Franciscus laat Sevenhoven zien in welk een roerige tijd Franciscus leefde. Tijden van strijd binnen en buiten de landsgrenzen. Tussen adel en armen en tussen geestelijk en wereldlijke machthebbers. Die conflicten vinden hun weerslag in de geschriften van en over Franciscus. Ook daar staat de auteur uitvoerig bij stil.

De spirituele lezer kan die teksten van Franciscus over de vrede op hem in laten werken. Het boek kan dan gelezen worden als gids tijdens meditatie of gesprek. De lezer wordt aan de hand van de teksten impliciet uitgedaagd te reflecteren op wat vrede voor hem of haar betekent. Voor de historisch geïnteresseerde lezer kan het boek dienen als een bloemlezing uit de rijke franciscaanse traditie. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een gedicht. Die kunnen gebruikt worden om verdere associaties met het besproken onderwerp op gang te brengen. Zo biedt het boek voor ieder wat wils.

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Heeft u suggesties of opmerkingen, bericht het ons via onderstaand bericht.

  Franciscus verzorgt een melaatse.

Wie zijn wij.

De franciscaanse Beweging (FB) bestaat uit mensen die bij elkaar inspiratie opdoen en samen oplopen op hun ontdekkingsreis door het leven. Zij staat voor ontmoeting en verbondenheid tussen haar leden en voor allerlei vormen van verdieping en bezinning. De leden vormen een veelkleurig gezelschap dat zich laat inspireren door Franciscus en Clara van Assisi. Zij streven een eenvoudige levenswijze na, dicht bij de andere mensen en andere schepselen, Zij doen dat vol vreugde, gaan niet mee met de waan van de dag en ontlenen hun zelfwaarde niet aan gezag, bezit of status. Vanuit de aanvaarding van de eigen kwetsbaarheid voelen zij zich verbonden met en betrokken bij elkaar en iedereen in de samenleving die misdeeld en miskend is. Waar ze geweld tegenkomen, proberen ze het 'goede' te doen en de vrede te herstellen of te brengen. De leden van de FB zijn geraakt door de idealen en de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi. Hun levenswijze inspireert om eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend door het leven te gaan. In de voetsporen van Franciscus en Clara wijst de Franciscaanse Beweging een inspirerende weg om te gaan.

Het Franciscaans Maandblad is het blad van de Franciscaanse Beweging ( FB ) in Nederland.
Het accepteren van de melaatse in jezelf
Wanneer wij spreken, gebruiken we geheel andere taal dan wanneer we schrijven. Verhalen leven eigenlijk veel meer als je ze vertelt. De stijl is veel levendiger, minder 'perfect'. Wie br. Loek Bosch ofm kent, weet dat het een rasverteller is. Daarom vroeg de redactie van FM hem een verhaal van Franciscus, niet op te schrijven, maar te vertellen. Hij koos het verhaal van de ontmoeting met de melaatse, aan de hand van het beeldje van br. Rik van Schil ofm, dat in de gang van het minderbroederklooster in Megen staat