Wie was Franciscus?
Franciscus was de zoon van een koopman. Na een jeugd in rijkdom kiest hij voor eenvoud en bezieling. Hij erkent een verlangend, kwetsbaar en sterfelijk mens te zijn. En hij ervaart dat die houding hem levensvreugde en verbinding met andere mensen en de natuur brengt.

Wie was Clara?
Clara, dochter van een adellijke familie uit Assisi, was de eerste vrouw die zich bij Franciscus aansloot. Haar krachtige, verstilde leven is van een grote helderheid. Ook zij inspireert de Franciscaanse Beweging.

50e Pinkstervoettocht van Vrijdag 7 Juni 2019 t/m Maandag 10 juni 2019 

Wijk aan Zee 


De 50e Pinkstervoettocht is dit jaar in Wijk aan Zee. Het dorp Wijk aan Zee ligt naast de hoogovens, maar ook naast het beschermd duingebied van Noord-Holland met het breedste strand van Nederland.
We wandelen door een open duingebied met bossen, duinvalleien en duinmeren.

We logeren in het Nivonhuis ‘Banjaert’. Het natuurvriendenhuis heeft plek voor 80 personen. Er zijn veelal tweepersoonskamers en enkele meerpersoonskamers voor gezinnen. De kamers hebben een eigen wastafel. Douches en toiletten zijn op de gang.

Daarnaast is er beperkte mogelijkheid om met een klein tentje te kamperen op het trekkersveldje van de camping dat op het terrein gelegen is. Er is geen ruimte voor een camper, caravan of grote tent.


Salam Aleikum: Hoe is het met jou? 

Vandaag? We wensen je alle goeds! En over een aantal weken, met Pinksteren? Ook dan hopelijk goed. Wees uitgenodigd om te komen op dit vrolijke en inspirerende weekend met 100 anderen in Wijk aan Zee! 

Tijdens de Pinkstervoettocht ervaar je al wandelend hoe je openstaat voor de ontmoeting met de ander en met jezelf. Het biedt je de mogelijkheid onbekenden te leren kennen. Iemand ontmoeten die je nog niet kent maakt je rijker. Of het nu een moslim, christen, franciscaan of anders-religieuze is. Het daagt je uit om een nieuwe wereld binnen te laten én houdt een spiegel voor voor jezelf en de ander.

God sluit ons allemaal in zijn hart. Dat vieren we uitbundig op deze vijftigste Pinkstervoettocht. In de geest van de ontmoeting van Franciscus met de sultan treffen we elkaar vanuit nieuwsgierigheid en belangstelling zonder vooroordelen. Overdag doen we dat in de groepjes waarin we lopen en ’s avonds met z’n allen. Wellicht ook met mensen buiten onze kring en/of van een andere geloofsrichting.
Zondagavond doen de koks hun best op een halal maaltijd.


Het Franciscaans Maandblad is het blad van de Franciscaanse Beweging ( FB ) in Nederland.
                                                                      

            

       Het accepteren van de melaatse in jezelf
Wanneer wij spreken, gebruiken we geheel andere taal dan wanneer we schrijven. Verhalen leven eigenlijk veel meer als je ze vertelt. De stijl is veel levendiger, minder 'perfect'. Wie br. Loek Bosch ofm kent, weet dat het een rasverteller is. Daarom vroeg de redactie van FM hem een verhaal van Franciscus, niet op te schrijven, maar te vertellen. Hij koos het verhaal van de ontmoeting met de melaatse, aan de hand van het beeldje van br. Rik van Schil ofm, dat in de gang van het minderbroederklooster in Megen staat


Guy Dilweg ofm. 20 oktober 2019 in Het Foreestenhuis te Hoorn.

‘Om de aarde en de arme’

Presentatie rond de Groene Encycliek van paus Franciscus.


Klimaat. We hebben of krijgen er allemaal mee te maken. In Nederland moeten we ‘van het gas af’. Een ingrijpende maatregel, maar lossen we daar onze problemen met de aarde op? Wie biedt er een raamwerk om de ontwikkelingen in deze wereld te plaatsen. Wie schetst er een levenshouding waarmee wij en onze kinderen de toekomst in kunnen?

Volgens Guy Dilweg vinden we die in de Groene Encycliek van paus Franciscus en in de levensvorm en spiritualiteit van de ‘Poverello’, de heilige Franciscus van Assisi. Paus en Poverello hebben alles met elkaar te maken. Bij beide mensen draait het om de eerbied voor de aarde en de arme, allebei lievelingen van de Schepper.

Op zondagmiddag 20 oktober zal Guy Dilweg een presentatie geven met volop gelegenheid tot uitwisseling en bezinning. Guy (1944) is franciscaan en stichter van het Franciscaans Milieuproject in Stoutenburg. Van 1991 tot 2017 leefde daar een gemeenschap in verbondenheid met de natuur. Hij is in Nederland één van de promotoren van Laudato si', de encycliek van paus Franciscus over de arme en de aarde.


Vredelievend - Franciscaanse spiritualiteit treedt aan het licht

 

Hans Sevenhoven schreef een boek over ieder van de vier kernwaarden van de Franciscaanse Beweging. Een over Eenvoud, een over Betrokken, vorig jaar over Kwetsbaar en nu over Vredelievend. Het boek Vredelievend zet aan tot denken over vrede en doet dat vanuit de franciscaanse traditie. Aan de hand van een biografische schets van het leven van Franciscus laat Sevenhoven zien in welk een roerige tijd Franciscus leefde. Tijden van strijd binnen en buiten de landsgrenzen. Tussen adel en armen en tussen geestelijk en wereldlijke machthebbers. Die conflicten vinden hun weerslag in de geschriften van en over Franciscus. Ook daar staat de auteur uitvoerig bij stil.

De spirituele lezer kan die teksten van Franciscus over de vrede op hem in laten werken. Het boek kan dan gelezen worden als gids tijdens meditatie of gesprek. De lezer wordt aan de hand van de teksten impliciet uitgedaagd te reflecteren op wat vrede voor hem of haar betekent. Voor de historisch geïnteresseerde lezer kan het boek dienen als een bloemlezing uit de rijke franciscaanse traditie. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een gedicht. Die kunnen gebruikt worden om verdere associaties met het besproken onderwerp op gang te brengen. Zo biedt het boek voor ieder wat wils.

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Heeft u suggesties of opmerkingen, bericht het ons via onderstaand bericht.

Tau-viering Franciscaanse Beweging

op vrijdag 28 juni 2019, 19:30 uur in de kapel van Dijk & Duin, Wilhelminalaan 2 Hoorn.

U bent van harte welkom dit met ons mee te vieren.


Doe wat je ogen en handen je ingeven


een franciscaanse praktijkgerichte manier van leven die je open houdt naar het nieuwe en het onverwachte.

Franciscus was zoekende. Hij wist het niet meer. Hij ging het kerkje van San Damiano binnen en bad: Heer, wat wilt Gij dat ik doe? Hij hoorde: Zie je niet hoe mijn huis in verval raakt? Ga het voor mij herstellen’. Hij begon met wat voor de hand lag: metselen, restaureren. Gaandeweg ging hij zien dat er meer te doen en te herstellen was. Hij ging melaatsen verzorgen. Dat werd een keerpunt in zijn leven. Uiteindelijk kiest hij voor een leven, in het voetspoor van Jezus en de apostelen. Kan God zijn huis zelf niet herstellen? Heeft hij daarvoor mensen nodig? Ieder van ons heeft het vermogen ontvangen te zien wat er te doen is. Vertrouw op dat vermogen. Doe wat je ogen en handen je ingeven.

  Franciscus verzorgt een melaatse.

Wie zijn wij.

De franciscaanse Beweging (FB) bestaat uit mensen die bij elkaar inspiratie opdoen en samen oplopen op hun ontdekkingsreis door het leven. Zij staat voor ontmoeting en verbondenheid tussen haar leden en voor allerlei vormen van verdieping en bezinning. De leden vormen een veelkleurig gezelschap dat zich laat inspireren door Franciscus en Clara van Assisi. Zij streven een eenvoudige levenswijze na, dicht bij de andere mensen en andere schepselen, Zij doen dat vol vreugde, gaan niet mee met de waan van de dag en ontlenen hun zelfwaarde niet aan gezag, bezit of status. Vanuit de aanvaarding van de eigen kwetsbaarheid voelen zij zich verbonden met en betrokken bij elkaar en iedereen in de samenleving die misdeeld en miskend is. Waar ze geweld tegenkomen, proberen ze het 'goede' te doen en de vrede te herstellen of te brengen. De leden van de FB zijn geraakt door de idealen en de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi. Hun levenswijze inspireert om eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend door het leven te gaan. In de voetsporen van Franciscus en Clara wijst de Franciscaanse Beweging een inspirerende weg om te gaan.

==========================

 Filmpje over geraakt zijn door Franciscus. Interview met Fer van der Reijken ofm.